توان هفت

رونمایی از پروژه توان هفت

آیین رونمایی از پروژه ی توان هفت با حضور شهردار اصفهان، رییس مرکز پژوهش های شورای شهر و جمعی از فعالین اکوسیستم کارآفرینی شهر اصفهان