سفره ای ها

قسمت اول: مهمانی خانم قوری و آقای کتری

یکی از وسایل آشپزخانه (زرنگ طلایی) به مهمانی خانم قوری و آقای کتری نمی‌آید و این موضوع باعث نگرانی سفره‌ای ها می‌شود…

قسمت دوم: شوخی بد زرنگ طلایی

زرنگ طلایی نمی‌خواهد مسئولیت اشتباه خود را قبول کند و نمکی را به خطر می‌اندازد…

قسمت سوم: وقتی دیگ بابا ماسک نمی زند

دیگ بابا بعد از چند روز به خانه برمی‌گردد و از رفتار عجیب دیگران دچار یاس و ناامیدی می‌شود…