آرزوی یک مادر شهید

مستند شهید

شرح و تصویری از آرزوی یک مادر شهید و درخواستش از شهرداری، به مناسبت هفته دفاع مقدس