I C C V

پل جویی

پل جویی

 

پل جویی یا پل چوبی نام پلی در اصفهان و بر روی زاینده رود است. این پل راه اختصاصی برای رفت‌وآمد کاخ هفت‌دست و کوشک آیینه‌خانه بوده و روی این پل جوی آبی روان بوده به این مناسبت آن را پل جویی می‌نامیدند. پلی است با عرض کم وطول ۱۴۷ متر در شهر اصفهان میان دو پل الله‌وردی خان و پل خواجو قرار دارد. این پل به دستور شاه عباس دوم در سال ۱۰۶۵ قمری بنا گردید.

 

پل جویی را در این لینک ببینید👇


بازدید مجازی از پل چوبی 

 

🔹تهیه شده در سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری اصفهان