I C C V

باغ گلها

باغ گلها

 

باغ گل‌های اصفهان یکی از پروژه‌هایی است که در دههٔ هفتاد در اصفهان به پایان و بهره برداری رسیده است. از ویژگی‌های برجستهٔ این باغ کارکرد چندگانهٔ تفریحی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی آن و همچنین به کار بردن عناصر معماری سنتی در بناهای باغ است.

 

باغ گلها را در این لینک ببینید👇

 

بازدید مجازی از باغ گلها 

 

 

🔹تهیه شده در سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری اصفهان