I C C V

کتاب بخوانید ، جایزه بگیرید

سرگذشت لافکادیو

روز جمعه هفدهم دسامبر بود که شیر را در شیکاگو دیدم. او به دنبال آرایشگاه می گشت. نه ... بهتر است از قبل تر برایتان بگویم. "لافکادیو"، شیر جنگل وحشی، تک تیراندازی است که مهارتش را از تمرین با تفنگ شکارچی بینوایی که توسط او خورده شده، کسب کرده است. (مسابقه شماره 7 )

مادربزرگ سلام می‌رساند و می‌گوید متاسف است

معرفی کتاب « مادربزرگ سلام می‌رساند و می‌گوید متاسف است »، نوشته فردریک بکمن (مسابقه شماره 6 )

مردم شیلدا چه جوری خنگ شدند؟

مجموعه ی ٩ داستان کوتاه مصور با درونمایه ی اجتماعی، روانشناسی و که همگی پیرامون حماقت و کارهای ابلهانه ی مردم شهر شیلدا شهری در آلمان دور می زند. زمانی که هنوز باروت اختراع نشده بود یعنی در قرون وسطی مردم این شهر که بسیار هوشمند و زیرک و عاقل بودند و مورد توجه پادشاهان و امپراتور های دیگر کشورها برای وزارت و یا قضاوت، تصمیم گرفتند خودشان را به حماقت بزنند و این راز این شهر شد. (مسابقه شماره 5 )

پیرمرد فرتوت با بالهای عظیم

📚داستان کوتاه فوق العاده " پیرمرد فرتوت با بالهای عظیم " را گوش بدهید و جایزه بگیرید ✍🏻 نویسنده : گابریل گارسیا مارکز (مسابقه شماره 4)

درباره کتاب مغازه خودکشی

📚داستان فوق العاده " مغازه خودکشی " را گوش بدهید و جایزه بگیرید ♨️ "مغازه خودکشی " یک فانتزی سیاه تکان دهنده است که بعد از چاپ شدن در سال 2007، توجه فراوانی برانگیخت ✍🏻 نویسنده : ژان تولی (مسابقه شماره 3)

ماتیلدا

📚داستان فوق العاده " ماتیلدا " را گوش بدهید و جایزه بگیرید 🖊 نویسنده: رولد دال 🎙 گوینده: بهروز رضوی (مسابقه شماره 2)

ماجرای عجیب سگی در شب

داستان "ماجرای عجیب سگی در شب"، با کشته شدن سگی به نام "ولینگتون" در همسایگی خانه "کریستوفر" آغاز می شود. "کریستوفر" نوجوانی با رفتارهای عجیب است. او به سندرم اوتیسم (در خود ماندگی) دچار است و در مدرسه کودکان استثنایی درس می خواند. (مسابقه شماره یک )