I C C V

آموزش ببین

کافه رسانه
مجری گری و فن بیان
ایجاد تسلط به تریبون

مجری گری و فن بیان سخنران : رضا رشید پور

زبان بدن 2

مجری گری و فن بیان سخنران : رضا رشید پور

اشتباهات رایج حین اجرا

اشتباهات رایج حین اجرا

حرف زدن دکو پاتیک 47 دقیقه نمایش

مجری گری و فن بیان سخنران : رضا رشید پور

ارزیابی مجری

مجری گری و فن بیان سخنران : رضا رشید پور

ارتباط با مخاطب

مجری گری و فن بیان سخنران : رضا رشید پور

کاریزما و کاریزماتیک بودن در فن بیان برای رهبری سخنرانی

کاریزما و کاریزماتیک بودن در فن بیان برای رهبری سخنرانی (رضا رشید پور)

مجری گری و فن بیان (زبان بدن 3)

مجری گری و فن بیان سخنران : رضا رشید پور

مجری گری و فن بیان (زبان بدن 4)

مجری گری و فن بیان سخنران : رضا رشید پور

مجری گری و فن بیان (زبان بدن 5)

مجری گری و فن بیان سخنران : رضا رشید پور

مجری گری و فن بیان (زبان بدن)

مجری گری و فن بیان سخنران : رضا رشید پور